septiembre 16

Evolución de los peces

500 Ma PIKAIA

480 Ma ARANDASPIS

423 Ma CEPHALASPIS

419 Ma OSTRACODERMOS

ACANTODIOS

PLACODERMOS

TIBURONES

 

SARCOPTERIGIOS

celact.JPG

A partir de aquí lo peces evolucionaron de dos maneras,unos continuaron siendo peces y otros evolucionaron a anfibios que mas tarde se convertirian en reptiles(ver Evolución de los reptiles)

382 Ma CTENURELLA

GROENDASLAPÍS

COCCOSTEUS

DUNKLEOSTEUS

 

CLADOSELACHE

STHETHACANTUS

359 Ma ORTHACANTHUS

299 Ma ACANTHODES

235 Ma ICTIOSAURIOS

174 Ma LEDDSICHTHYS

145 Ma TELEOSTEOS

75 Ma PECES CARTILAGINOSOS